Kosterbåten  - olika ritningar
 
K 6 K 6:an är den enda entypsbåten bland kostrarna. 6,10 m lång, 2,25 m bred och för 18 m2 segel. Ritning o historik finns här.
K 20  
K 22  
K 25  
K 32  
K 38  
K 45  
   
   
1960 juni Kosterbåten får en ny byggnadsregel.
   
00000000