Kosterbåten  Lovisa
1897
Kostern LOVISA är byggd i Lysekil och enb en s k Framkoster. Bär 48 m2 segel, längd 8,5 m, bredd 3,3 m, djup 1,5 m. Hon har haft namnet Sländan också. Troligen har Lovisa använts som fiskebåt alt tullbåt.
1919-1930 Lovisa ägs av R. Rutgersson. Segelyta 60,17kvm inkl topp. Reg som SSF 13.
1930-1936 Lovisa ägs av Evert Johansson och Rolf Kawrlsson. 45 kvm
1936-1939 Lovisa ägs av Harald "Haren" Hansson.
1939-1943 Lovisa ägs av Verner Andersson. Segelyta 38 kvm
1943-1946 Lovisa ägs av Nils Torin.
1946-1948 Lovisa ägs av Nyberg
1948-1964 Lovisa ägs av Åke Gävert.
1964-1973 Lovisa ägs av Sven-Olof Kajerdt.
1973-1974 Lovisa ägs av Lagerkvist.
1974-1976 Lovisa ägs av Jan Falk.
1976- Lovisa ägs av Hasse Himbert.
2019
Lovisa sjönk under en kappsegling på ca 40 m djup. Hon bärgades och renoverades åter och sjösattes 2020. Lovisa ägs fortfarande av Hasse Himbert.
   
   
2020-05-03 Lovisa efter renoveringen. FANTASTISKT ! Hämtat nedanstående bilder från Fb. De är fotograferade av Hans Himbert.
2020-05-03
2020-05-03
2020-05-03
2020-05-03
   
   
   
   
0000000000