Information beträffande registret

I registret www.kosterbåten.se finns olika typer av kostrar byggda runt om i Sverige. De äldre kostrarna har ofta som ursprung seglande allmogebåtar, mindre fiskebåtar, transportbåtar m m som är ombyggda till fritidsbåtar.

I registret finns också båtar byggda enligt Svenska Kosterbåtsförbundets byggnadsregel om de är byggda efter 1934 och båtar som varit inregistrerade i kosterbåtssällskapen Halmstad, Varberg, Fram, Ägir, Gullmar , Sotefjorden, BJK och Strömstad.

Detta är Svenska Kosterbåtsförbundets register över kostrar som är eller har varit registrerade i Förbundet eller dess sällskap.

Det finns således både klassade båtar och oklassade båtar i registret. De klassade (inmätta) båtarna är färglagda i registret och har ett S-Nr t ex K6 S5 eller K38 S3. Det är olika färger på de olika klasserna.
De båtar som inte har någon färg (vita i registret) är alltså oklassade båtar och har inget S-Nr. Däremot kan de ibland ha ett Reg-nr som t ex SSF 58 eller Ä 18.

Målet för registret, liksom det även är för registren över Tärnungen och Stjärnbåten, är att sprida kunskap om alla typer av äldre båtar och skapa en framtid för dessa. Varenda träbåt som tas om hand och seglas av av någon är en seger för oss oavsett om den är klassad eller ej.

Läs nedanstående innan ni tittar o njuter av alla båtarna.
Segla kan man göra året om. Sommartid på vatten och vintertid i drömmen.

1 Alla typer av kosterbåtar ligger i ett register. Enklare att bläddra/scrolla bland båtarna.
2 Det finns olika sorteringar på registret. De färglagda är klassade/inmätta kosterbåtar K6, K20 o s v och sorterade efter klassen och båtens nummer.
3 De vita kosterbåtarna är alltså oklassade kosterbåtar och är sorterade efter segelytan_längd_bredd_djup_byggår.
4 Det finns ett register sorterat efter enbart båtens namn. Tryck här så finner ni detta.
5 Båtnamn som är understruken är en länk till vidare information om båten. Det är bara att klicka på namnet.
6 Består båtnamnet av STORA BOKSTÄVER så finns det en bild på båten.
7 Jag vill att ni kontollerar och kompletterar registret. Detta är inget "one man show".
8 Båtar kommer att läggas upp efter hand.

Rent generellt så skulle jag vilja ha bilder på båtarna., episoder, historik, årtal, ägare, kappseglingsresultat, ritningar, m m
Många av er kan detta mycket bättre än jag.

I dag finns det ca 750 kostrar i registret byggda mellan 1850 - 1999.

Torsby 2016-01-18
Anders Wiss

Vet du om någon Kosterbåt någonstans. Hör av dig. Jag vill få kunskap om alla Kosterbåtar så att ingen ligger o glöms bort. Eposta till mig (and ers @ wis s . se) Ta bort alla mellanslagen (6 st).